SMS Dienst

Stuur afspraakherinneringen vanuit Novadent naar uw patiënten

Door gebruik te maken van onze SMS dienst kunt u rechtstreeks vanuit Novadent afspraak herinneringen versturen naar uw patiënten.

Uit onderzoek is gebleken dat mondzorgpraktijken per week gemiddeld één uur ingeplande werktijd verliezen, omdat een patiënt zonder bericht niet op de gemaakte afspraak verschijnt. Dit zijn onnodige kostenposten, bovendien zullen er in sommige gevallen onnodige voorbereidingen getroffen zijn en kan de wachtlijst toenemen.

Met de SMS module kan dit tijdsverlies snel en efficiënt verminderd worden.

Mogelijkheden

• Stuur afspraakherinneringen op een door u aangegeven moment
• Roep patiënten op voor een recall of controle-afspraak
• Bepaal zelf of de SMS naar een enkele of meerdere patiënten wordt gestuurd
• Kies per type afspraak of u wel of geen SMS herinneringen stuurt

 

Voor meer informatie neem contact op met de afdeling Sales en zij zullen u meer vertellen over de mogelijkheden en eventuele kosten.