SMS module

Stuur afspraakherinneringen vanuit Novadent naar uw patiënten

Door gebruik te maken van onze SMS dienst kunt u rechtstreeks vanuit Novadent afspraak herinneringen versturen naar uw patiënten.

Uit onderzoek is gebleken dat mondzorgpraktijken per week gemiddeld één uur ingeplande werktijd verliezen, omdat een patiënt zonder bericht niet op de gemaakte afspraak verschijnt. Dit zijn onnodige kostenposten, bovendien zullen er in sommige gevallen onnodige voorbereidingen getroffen zijn en kan de wachtlijst toenemen. 

Met de SMS module kan dit tijdsverlies snel en efficiënt verminderd worden.

Mogelijkheden

• Stuur afspraakherinneringen op een door u aangegeven moment
• Roep patiënten op voor een recall of controle-afspraak
• Bepaal zelf of de SMS naar een enkele of meerdere patiënten wordt gestuurd
• Kies per type afspraak of u wel of geen SMS herinneringen stuurt

Neem voor meer informatie contact op met uw accountmanager.

Webagenda

De Webagenda is een online agenda die gekoppeld is aan de agenda in uw Novadentpakket.

Via de Webagenda kunnen uw patiënten zelf nakijken wanneer zij een afspraak hebben en kunt u patiënten toestaan zelf afspraken te maken, af te zeggen of te verplaatsen in door u aangegeven tijdstippen in de agenda. De Webagendawordt door Complan beheerd en onderhouden en kan volledig passend bij een eigen website worden ontworpen.

img

Helpkaarten voor Novadent beschikbaar

Dinsdag 30.07.2019

Beste Novadentgebruiker,

Soms is het lastig om bepaalde zaken in te richten in Novadent. Daarom hebben we simpel te volgen Helpkaarten gemaakt die beschikbaar zijn voor u!
Lees verder

img

Tweede datacenter

Dinsdag 17.07.2018

Om tegemoet te komen aan de enorme interesse in de aanvullende diensten van Tandarts In De Wolken, wordt op dit moment een tweede datacenter ingericht. Deze zal vanaf het derde kwartaal …

Lees verder